fbpx

Játékszabályzat és adatvédelem

Scitec Megateszt játék- és versenyszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 

 

 

 1. A Szervező adatai

 

Név: BioTech USA Kft. (továbbiakban: a Szervező) 
Székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60. 
Cégjegyzékszám: 01 09 352550 
Adószám: 25114681-2-44  

Telefon: 06 1 453 2716 

E-mail: info@scitec.hu


 1. A részvétel feltételei (valamennyi feltétel együttes megléte szükséges) 


A „Megateszt” nyereményjátékban kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

 1. A Játékban kizárólag az a cselekvőképes, 18. életévét betöltött, természetes személy vehet részt, aki maradéktalanul megfelel a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele. 
 1. A Játékosnak a jelen Szabályzatban meghatározott jelentkezési határidő alatt a Szervező által biztosított online felületen (Jelentkezési lap – MEGATESZT) kell elvégezni regisztrációját. 
 1. A Játékos csak saját személyes adataival regisztrálhat. A regisztráció feltétele, hogy a Játékos érvényes nevet, e-mail címet adjon meg és a jelentkezési lapon kért egyéb adatokat megadásával regisztrál. A Játékosnak három darab képet kell beküldenie Szervező számára, melyeken a Játékos szerepel.
 1. A Játékban való részvétel feltétele a jelen Szabályzat és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása. A Játékosok a Játékra való jelentkezésükkel fejezik ki jelen Szabályzat elfogadását. 
 2. A jelentkezésnek nem feltétele izmos fizikum vagy komoly edzésmúlt, de nem is kizáró ok. Testépítő versenyzők, volt versenyzők, valamint korábbi Megateszt indulók nem vehetnek részt a Játékban. A szervezőknek joguk van versenyzőket delegálni. Minden jelentkező egyedi elbírálás alá esik.

 

 1. Kizáró okok 

 

 1. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottjai és azok 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 8:1.§ (1) bekezdése szerint közeli hozzátartozói, beleértve a Szervezővel partneri kapcsolatban álló cégek alkalmazottjait és partnereket. 
 1. Szervező automatikusan kizárhatja azon Játékosokat, akik a Játék szellemével ellentétesen nem valós karakterrel, nem a valóságnak megfelelő adatokkal, nem saját tulajdonban lévő fényképpel, illetve – azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő, tisztességtelen magatartással megnöveljék – csalással vesznek részt a Játékban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.  
 1. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 
 1. A Játék leírása

 

 1. A Játékban részt venni, arra jelentkezni 2022. január 1. napjától 2022. január 31.  24.00 óráig lehetséges. 
 2. A jelentkezési feltételeknek maradéktalanul megfelelő Jelentkezők a jelentkezési határidő végéig regisztrálhatnak a Szervező által biztosított online felületen. Ezt követően Szervező a regisztrációt lezárja, az ezek után beérkező esetleges regisztrációkat nem fogadja el. 
 3. A Játékosoknak edzés és táplálkozás/táplálékkiegészítés kombinációjával kell minél nagyobb változást elérni. Nem definiálható az, hogy tömegnövelés vagy a testzsír elvesztése szükséges: a versenyzőnek magának kell meghatározni, hogy milyen módszerrel teszi esztétikusabbá a fizikumát, hogy minél jobban a látható különbséget produkáljon.
 4. Szervező biztosítja a Játékosoknak az átalakuláshoz szükséges Scitec Nutrition táplálékkiegészítő csomagot, mely csomagokat a Szervező állítja össze.
 5. Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy a beküldött, illetve a további fordulók során készített átalakulási képeket, a www.megateszt.hu, www.scitec.hu, www.shopbuilder.hu oldalon, illetve a SCITEC Magyarország Facebook, Instagram és YouTube csatornáján oldalon hozza nyilvánosságra. Szervező a kategóriák nyerteseivel videót forgat. Amennyiben bármely Nyertes a videóforgatáson való részvételhez és a videó nyilvánosságra hozatalához nem járul hozzá, úgy elveszíti a nyereményre való jogosultságát.

 

 1. A Játék időtartama

 

 1. Az online felületen történő regisztráció: 2022. január 1-31.;
 2. Első fotózás: 2022. február 18-19-20.;
 3. Második fotózás: 2022. március 18-19-20.;
 4. Harmadik fotózás: 2022. április 30-május 1.;
 5. Döntő: 2022. június 11.

 1. A Játék menete


 2. Játékosnak a Játék időtartama alatt a Szervező által biztosított online felületen az ott feltüntetett adatokat ki kell töltenie és elküldeni azokat Szervező részére.

  b. Szervező a regisztráció időtartamát követően a jelentkezést lezárja, ezt követően regisztrációt nem fogad el.

  c. Szervező a Jelentkezők közül 100 férfi és 50 női Versenyzőt választ ki, ők jutnak be a versenybe.

  d. A kiválasztott 150 indulónak a verseny kezdetén és a selejtezőkön személyesen Budapesten kell megjelennie, a Szervező által meghatározott helyszínen. A meg nem jelenő versenyzők automatikusan kizárásra kerülnek.

  e. A Megateszt kieséses rendszerű, 3 fordulóból áll, a selejtezők 4, majd 6 hét elteltével esedékesek, a döntő fotózás pedig az utolsó selejtező után 6 héttel kerül megrendezésre.

  f. A verseny fotózással, és a testméretek mérésével indul. Ezt követően kapja meg a Versenyző az első teszt csomagot, 30.750 Ft értékben. Négy hét múlva a következő fotózáson készült képek kerülnek összehasonlításra az első képekkel. A Szervező zsűrije elsősorban a két kép különbsége által mutatott fejlődés alapján választják ki a továbbjutókat. Az itt tovább jutó 50 férfi és 25 női Versenyző 54.130 Ft értékben kap újabb táplálékkiegészítő csomagot.

  g. A második körben a fotózás 6 múlva lesz. Ekkor a Versenyzők a következő időszakra újabb táplálék kiegészítő csomagot kapnak (a férfiak 66.110,- Ft, a nők 68.110,- Ft értékben). Ebből a fordulóból 25 férfi és 10 női Versenyző jut tovább.

  h. A végső fotózás újabb 6 hét elteltével kerül megszervezésre, ahol kiválasztásra kerülnek a Nyertesek. A versenyen való továbbjutást elsősorban a képek közötti különbség határozza meg. A Szervező zsűrije a Versenyzők testméreteit is lemérik és kétséges esetekben ezeket az adatokat is figyelembe veszik.

  i. A Versenyzőknek ún. tesztnaplót kell vezetni, melyről tájékoztatást az első fotózás alkalmával kapnak. A tesztnapló mellőzése kizárást vonhat maga után.

  j. A versenyre jelentkezőknek tudomásul kell venni, hogy a megadott időpontokban meg kell jelenniük a selejtezőkön/fotózásokon, valamint, hogy a Megateszt során kép és videofelvétel készül róluk, emellett az első fotózáson, és a további fordulók alkalmával interjún is részt kell venniük. Amennyiben ezirányú kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, kizárásra kerülhetnek a Játékból.

 3. Nyeremények:
 1. A férfi és női kategóriák elbírálása és díjazása külön-külön történik, mely kategóriákban 3-3 db Nyertes kerül kihirdetésre:

 • 1. helyezett: 300.000 Ft értékű Scitec Nutrition táplálékkiegészítő csomag,

  • 2. helyezett: 150.000 Ft értékű Scitec Nutrition táplálékkiegészítő csomag,

  • 3. helyezett: 100.000 Ft értékű Scitec Nutrtition táplálékkiegészítő csomag.

 1. A termékek fogyasztói ára tekintetében a https://scitec.hu weboldalon feltüntetett árak az irányadók, ebbe az esetleges akciók nem számítanak bele. A termékeket futárszolgálattal juttatjuk el.
  A nyereményeket egy összegben lehet érvényesíteni. A nyeremények átvételéről az info@scitec.hu email címen kell egyeztetni a Szervezővel.

 1. A nyereményeket nem lehet készpénzre vagy egyéb kedvezményre váltani.

  d. A nyeremények nem átruházhatók vagy helyettesíthetők, kivéve, ha a Szervező máshogy nem rendelkezik.

  e.   A nyeremények szállítási költsége a Szervezőt terheli. Szervező a nyeremény szállítását kizárólag Magyarországon belül biztosítja.


 2. A kiválasztás menete:


 3. Kizárólag a Szervező jogosult a Nyerteseket kiválasztani. Amennyiben a Nyertesek megfelelnek jelen Szabályzat összes feltételének, úgy a Szervező által Nyertesnek történő kiválasztás végleges és megmásíthatatlan.

  b. A kiválasztást a Döntő eseményen történik, Szervező a Döntő végén hirdet eredményt.

  c. Minden Nyertes köteles e-mailben egyeztetni a Szervezővel a megadott email címen a nyereménycsomag összeállítása kapcsán 5 napon belül. Amennyiben a Nyertes nem veszi át a nyereményét a megadott határidőn belül, illetve nem jelentkezik vagy nem ad meg Magyarországon belüli szállítási címet a fent megjelölt időszakban, úgy elveszíti a nyereményre való jogosultságát.


 4. Adatkezelés


A SCITEC Kft. a „Megateszt” nyereményjáték és verseny lebonyolítása, a nyertesek kiválasztása valamint a nyertesekkel történő kapcsolattartás érdekében kezeli a nyereményjátékra regisztrálás során megadott személyes adatokat a nyereményjáték lebonyolításához szükséges mértékben és időtartamig. A nyereményjátékban részvételhez önkéntesen és kifejezetten hozzá kell járulnia a Játékosnak. Az Adatkezelő csak az Adatkezelési szabályzatban meghatározott személyes adatokat használja fel nyereményjáték lebonyolítása céljából.
Játékos a Szervező adatkezeléséről részletes információkat az Adatvédelmi szabályzatban talál.

 

 1. Vegyes rendelkezések


 2. A Játékban való részvétel nem jogosítja fel a Játékost automatikusan a nyereményre.

  b. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen nem valós karakterrel, nem a valóságnak megfelelő adatokkal, illetve csalással vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő, tisztességtelen magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárhatja a Játékból.

A Játék folyamán – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik magatartása nem méltó a Játék, valamint a Scitec Nutrition márka színvonalához. Továbbá amennyiben Jelentkező magatartása sérti a Szervező jóhírnevét, úgy Szervező a Jelentkezőt azonnali hatállyal kizárja a Játékból.  

c. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

d. A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor, egyoldalúan megváltoztassa a játékszabályzatot vagy megszakítsa a Játékot, külön értesítés nélkül.

e. A Játékban való részvétellel a Játékosok elismerik, hogy a játék- és versenyszabályzatban előírt összes feltételnek maradéktalanul megfelelnek. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Ha a Jelentkező a jelen Szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.   

f. Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén Szervező www.megateszt.hu, www.scitec.hu, www.shopbuilder.hu oldalon, illetve a SCITEC Magyarország Facebook, Instagram és YouTube csatornáján minden egyéb térítés és további engedély nélkül közzé tegye a nevüket és a jelentkezés során beküldött képüket, illetve a verseny során készült képeiket. Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén a Szervező közösségi médiához tartozó bármely oldalán minden egyéb térítés és engedély nélkül közzé tegye a nevüket.  

 1. Játékosok kijelentik, hogy a jelentkezés során beküldött képek szerzői joga a játékost illetik, azzal szabadon rendelkezhetnek a Szervező általi felhasználáshoz hozzájárulnak, annak Szervező általi felhasználása harmadik személy jogát nem sérti.

  h. Szervező a nyereményjátékra történő jelentkezés során fellépő hibákért, hiányosságokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem vonható felelősségre a szállítás közben megsérült, ellopott, eltűnt, vagy rossz helyre kézbesített nyeremények miatt.  

  i. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozná, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a Játékos a jelen játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

  j. A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook, illetve az Instagram által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.

  k. A nyereményekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettségeket Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.   
 2. Amennyiben a jelen Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.   

  2022.01.01.